Bli medlem

Bli medlem i Föreningen Svenska Finullsfår du också!

Föreningens medlems- och verksamhetsår är 1 maj – 30 april.

Medlemsavgiften är: 250 kr per år för enskild
300 kr per år för familj
300 kr per år för företag, (ger ej rösträtt)

Beloppet sätts in på Föreningen Svenska Finullsfår bankgiro: 5971-7926.

Är du ny medlem skickar du personuppgifter till: info@finull.se

Som medlem får man föreningens tidskrift Finullsfåret fyra gånger per år, där man bland annat får information om kurser och andra aktiviteter som föreningen har.