Förkortningar

Förkortningar

Det är viktigt att alla använder samma ord och förkortningar vid mönstring. Då kan man lätt förstå hur en annan mönstrare bedömt ett visst djur.

Nedan följer en lista med de förkortningar som Föreningen Svenska Finullsfår tagit fram. Den är dels uppdelad efter varje enskilt mönstringsmoment, och den finns också som en lista sorterad i alfabetisk ordning.

Huvud och bett
Horn över 2 cm = Horn
Inrullade nedre ögonlock = Inrullade ögon
Icke rastypisk öronlängd = Långa eller Korta öron
Ull på huvudet = Ull h, i pannan = Ull p, på kinden = Ull k., på benen = Ull b
Underbett = Ub , något underbett = Nub
Underbett sida = Ubs, något underbett sida = Nubs
Överbett = Öb, något överbett = Nöb.

Rygg och svans
Hög manke = Hm
Högt kors = Hk
Svank eller sänkt rygg = Svank
Höjd rygg eller stram = Stram
Knipt bog = Knipt
Kroksvans = Kroksv
Lång svans = Lång sv
Ull på svansen = Ull sv

Könsorgan
Kryptorkism = Kr
Små testiklar = Små test
Ojämna testiklar = oj test
Svullna testiklar = Svullen/svullna test
Tvekönade = Tvek

Benställning
Knätrång = Knätr
Hastrång = Hastr
Knävid = Knäv
Hasvid = Hasv
Hängande knän = Häng kn
Rakhasig = Rakh
Underställd hasvinkel = Underst
Veka kotor = Veka kot
Stela kotor = Stela kot
Tåtrånghet = Tåtr
Tåvidhet = Tåv
Skev kota = Skev
Bredklöv = Br klöv
Utväxt klöv= Utv klöv
Spretklöv = Spretkl

Ull
Vit = V, Svart = S, Brun = B
Ojämn i färgen = Brokig
Enstaka fläck/fläckar = Fläckig,
Vita strån = Vs, enstaka vita strån = Evs
Rådjursfärgat huvud = rdj. h., Rådjursfärgade ben = rdj. ben.
Mycket svaga krus = Rak ull
Finull = F, Gobeläng = G, C-ull/Crossbred = C
Bukull sida = BUS, något bukull sida = NBUS
Gles = G, Medel = M, Tät = T
Dödhår = DH
Märghår = MH, något märghår = NMH

Förkortningar sorterade i bokstavsordning

B = Brun
Br klöv = Bredklöv
Brokig = Ojämn i färgen
BUS = Bukull sida
C = C-ull/Crossbred
DH = Dödhår
Ems = Enstaka mörka strån
Evs = Enstaka vita strån
F = Finull
Fläckig = Enstaka fläck/fläckar
G = Gles
G = Gobeläng
Hastr = Hastrång
Hasv = Hasvid
Hk = Högt kors
Hm = Hög manke
Horn = Horn över 2 cm
Häng kn = Hängande knän
Inrullade ögon = Inrullade nedre ögonlock
Knipt = Knipt bog
Knätr = Knätrång
Knäv = Knävid
Korta öron = Icke rastypisk öronlängd
Kr = Kryptorkism
Kroksv = Kroksvans
Lång sv = Lång svans
Långa öron = Icke rastypisk öronlängd
M = Medel
MH = Märghår
Ms = Mörka strån
NBUS = Något bukull sida
NMH = Något märghår
Nub = Något underbett
Nubs = Något underbett sida
Nöb = Något överbett
oj test = Ojämna testiklar
Rak ull = Mycket svaga krus
Rakh = Rakhasig
rdj ben = Rådjursfärgade ben
rdj h = Rådjursfärgat huvud
S = Svart
Skev = Skev kota
Små test = Små testiklar
Spretkl = Spretklöv
Stela kot = Stela kotor
Stram = Höjd rygg eller stram
Svank = Svank eller sänkt rygg
Svullen/svullna test = Svullna testiklar
T = Tät
Tvek = Tvekönad
Tåtr = Tåtrånghet
Tåv = Tåvidhet
Ub = Underbett
Ubs = Underbett sida
Ull b = Ull på benen
Ull h = Ull på huvudet
Ull k = Ull på kinden
Ull p = Ull i pannan
Ull sv = Ull på svansen
Underst = Underställd hasvinkel
Utv klöv = Utväxt klö
V = Vit
Veka kot = Veka kotor
Vs = Vita strån
Öb = Överbett