Kurser och aktiviteter

Kom gärna med förslag/önskemål om kurser till styrelsen, info@finull.se

Mönstringskurser 

För samtliga mönstringskurser gäller:

  • Tänk på smittskyddet, ha rena kläder och skor. Föreningen tillhandahåller stövelskydd.
  • Den som har mönstringsbord eller klippstol som går att använda som mönstringsbord får gärna ta med den – väl rengjord.
  • Ta med anteckningsmateriel. Finullsföreningens Mönstringshäfte med mätsticka ingår som kurslitteratur.

Kursinnehåll Steg 1.

Mönstringskurs Steg 1 är en nybörjarkurs och passar alla som är intresserade av får, oavsett om man har egna får eller inte, och oavsett om man tänker börja mönstra eller inte.

Kursen omfattar en teoretisk del och en praktisk del. I den teoretiska delen ingår bland annat:

  • Beskrivning av finullsfåret och dess egenskaper, och jämförelse med andra raser, med focus på ull.
  • En beskrivning av ullfiberns uppbyggnad och genetiska skillnader inom och mellan olika raser.
  • Genomgång av mönstringslistor och hur man fyller i den, T.e.x när det gäller exteriör ( benställning, rygglinje,kors)

Funktionskontroll ( tänder, pung) och kroppsbedömning, samt de olika ullparametrarna.

I den praktiska delen får man en demonstration av mönstringen i praktiken, och går igenom arbetsmomenten i rätt ordningsföljd.

Till sist får man prova att mönstra själv, för att sedan kunna jämföra sitt eget resultat med kursledarens bedömning.

Kursinnehåll Steg 2.

I mönstringskursen steg 2 är innehållet mer inriktat på att man ska lära sig att mönstra lamm åt andra fårägare. Det är bra om man innan kursen har tränat på att mönstra egna lamm, eller allra helst mönstrat ihop med en erfaren mönstare.

På kursen börjar man ett kort repetition av teoridelen från steg 1 kursen. Man går också igenom hur man planerar för hanteringen av lammen vid mönstringen, placering av mönstringsbordet, fållor mm. Hur man, som mönstrare, bemöter fårägaren på ett bra sätt tas också upp, samt vilka frågor fårägaren kan tänkas ha i samband med mönstringen. I den praktiska delen av kursen pratar man om mönstringsrutiner och hur man får ett bra flöde av lamm.

Sedan är det praktisk träning på att mönstra, jämföra och diskutera resultatet, som gäller.

 


2018

Sambedömningsträff  för föreslagna mönstrare och mönstraraspiranter.
Onsdagen 25 Juli kl . 10.00 – 16.00
Plats: Thomas Arnesson Mullhyttan  tel. 070 321 66 45
Ledare Åse Brolin tel. 070 331  28 87Ta med egen matsäck. Ta gärna med mönstringsbord om Du har( kontakta kursledaren)
Tänk på smittskyddet, ha rena kläder och skor. Föreningen tillhandahåller stövelsskydd.Ingen kursavgift.Anmälan senast 7/7 till claes.lovgren@hotmail.com alt tel 070 545 97 04.Föreningen Svenska Finullsfår ordnar varje år en sambedömningsträff för föreningens förslagna mönstrare, och för de som genomgått Steg 1 och Steg 2 kurserna, och vill prova att avlägga ett test för att bli en av Finullsföreningens föreslagna mönstrare.För att upprätthålla statusen som föreslagen mönstrare ska man delta i sambedömningsträffen minst varannat år, men självklart är det önskvärt att man deltar varje år.

Främsta målet med sambedömningsträffen är att alla föreslagna mönstrare ska bedöma lammen så likartat som möjligt, bland annat för att därigenom få ett korrekt underlag för beräkning av avelsvärdet.

Välkommen till kursen!


Mönstringskurs Steg 1 ( Nybörjarkurs)

Lördagen 14/7 kl 10.00 – 16.00
Plats: Tobias Wulf Båstad te. 070 395 22 24

Ledare David Willams tel 070 799 85 59

Ta med matsäck för fika och lunch.

Anmälan senast 30/6 till claes.lovgren@hotmail.com alt 070 545 97 04

Kursavgift : medlem 300:-. Ej medlem 500.- Betalas in till Föreningen Svenska Finullsfår BG. 5971-7926, i god tid innan kursdagen. Ange typ av kurs och kursdatum vid betalningen.


Mönstringskurs Steg 1 ( Nybörjarkurs ) INSTÄLLD!!

Fredagen 20/7 kl 10.00 – 16.00
Plats: Ann-Katrin & Åke Flinthammar Lönnölamm, Lönnö, Hållnäst

tel 072 576 48 53

Ledare, Barbro Nord tel 0706 26 10 30, 0155 26 10 30

Det erbjuds en lunch till självkostnadspris, Potatis och nyrökt fisk, beställning i samband med anmälan.

Anmälan senast 7/7 till claes.lovgren@hotmail.com alt 070 545 97 04

Kursavgift : medlem 300:-. Ej medlem 500.- Betalas in till Föreningen Svenska Finullsfår BG. 5971-7926, i god tid innan kursdagen. Ange typ av kurs och kursdatum vid betalningen.


Mönstringskurs Steg 2

Lördagen 25/8 kl 10.00 – 16.00
Plats: Tina & Claes Lövgren Härensås, Häringetorp, Gemla

Ledare, Knut Lilliebrunner tel. 070 384 20 97

Det kommer finnas Fika och Gården Pizza ( med lammkött, Vittoria, Romeo, Salminio )till självkostnadspris, det går bra att ta med egen matsäck.

Anmälan senast 11/8 till claes.lovgren@hotmail.com alt 070 545 97 04

Kursavgift : medlem 300:-. Ej medlem 500.- Betalas in till Föreningen Svenska Finullsfår BG. 5971-7926, i god tid innan kursdagen. Ange typ av kurs och kursdatum vid betalningen.


Kursavgift:  Betalas in till Föreningen Svenska Finullsfårs bankgiro 5971 -7926,
Före kursdagen. Ange typ av kurs och kursdatum vid betalning. Välkomna till kurserna !


Tidigare kursverksamhet

2017

Skinnsömnadskurs

11-12 November

Plats: Överjärva gård, Solna
Kursledare: Karin Skogh

Mönstringskurs

22 Juli

Plats: Eklanda Brogården, Vårgårda
Kursledare: Jesper Eggertsen

Skinnsömnadskurs

25-26 Februari

Plats: Överjärva gård, Solna
Kursledare: Karin Skogh

Spinnkurs i Tiveden 11-12 mars 2017 ”Fulltecknad”

Plats: Tivedstorp
Kursledare: Lena Köster

Fårklippningskurser

8-9 April

Plats: Överjärva gård, Solna
Kursledare: Ulla Alm

2016

Tovningskurs

30 Januari

Plats: Överjärva gård, Solna
Kursledare: Nathalie Sjögren, ullkonstnär och författare

Kurs i Lantras- och Bevarandekunskap

31 januari

Plats: Lungby
Kursledare: Bengt Wahlström
Kursen var i samarbete med Kronobergs Fåravelsförening

Lamningskurs 

24 januari,Ljungby
Kursen var ett samarbete med Kronobergs Fåravelsförening
Kursledare: Fårhälsoveterinär Åsa Lindqvist

2015

Mönstringskurs Steg 1

Halland
Hos Mari Eriksson och Daniel Neldemo,
Kvarnome, Veddige
Tisdagen den 30/6
Kursledare: Knut Lilliebrunner

Östergötland
Hos Susanne Pripp och Anders Larsson
Styra Brunnsgård, Motala
Lördagen den 31/5
Kursledare: Barbro Nord

Gotland
Hos Emma och Stefan Styhr
15 Juli, Fole Stora Sojdeby, Visby

Ledare: Barbro Nord

19 Juli
Hos Ingemar och Margareta Holmberg
Nyland, Härnösand
Ledare: Åse Brolin

Mönstringskurs Steg 2 

29 Juli
Hos familjen Arnesson, Övratorp, Fjugesta
Ledare: Barbro Nord

Tovningskurs för nybörjare
1 Februari

Plats: Överjärva gård i Solna/Stockholm.
Kursledare:Sounnie Bäcklund och Ulla Alm, från föreningen Kulturlandskaparna.
www.kulturlanskaparna.se

Nuno- tovning

14 februari, Alunda
Kursledare: Liisa Ristikartano

Skinnsömnad

21- 22 november
Plats:Överjärva gård,Solna
Kursledare: Karin Skogh

7-8 mars. Mariefred, djurgårdsporten.
kursledare: Karin Skogh

Kurs i Lantras- och Bevarandekunskap

14 November
Plats: Älby Gård, Uppsala

Kursinnehåll:
Svenska Finullsföreningens ändamål.
Finullsfårets rasspecifika och bevarandevärda egenskaper.
Genetik, t.ex. Färgnedärvning hos Finullsfår.
Elitlamm och Avelsvärderingssystemet i bevarandeavel.
Mönstring, Riksbedömning, Exteriör, Hållbarhet, Vuxenvikt.

Kursledare: Leif-Åke Åkesson och Bengt Wahlström

7 februari
Plats: Strömma Naturbruksgymnasium, Sätila
Kursen handlade om:
¤ Svenska Finullsföreningens ändamål.
¤ Finullsfårets rasspecifika och bevarandevärda egenskaper.
¤ Genetik, t. ex. Färgnedärvning.
¤ Mönstring, Riksbedömning, Exteriör- Hållbarhet, Vuxenvikt.
¤ Elitlamm och Avelsvärderingssystemet i bevarandeavel.
Och mycket mer!

Kursledare: Leif Åke Åkesson och Bengt Wahlström.