Kurser och aktiviteter

Kom gärna med förslag/önskemål om kurser till styrelsen, info@finull.se

Mönstringskurser 

För samtliga mönstringskurser gäller:

  • Tänk på smittskyddet, ha rena kläder och skor. Föreningen tillhandahåller stövelskydd.
  • Den som har mönstringsbord eller klippstol som går att använda som mönstringsbord får gärna ta med den – väl rengjord.
  • Ta med anteckningsmateriel. Finullsföreningens Mönstringshäfte med mätsticka ingår som kurslitteratur.

Kursinnehåll Steg 1.

Mönstringskurs Steg 1 är en nybörjarkurs och passar alla som är intresserade av får, oavsett om man har egna får eller inte, och oavsett om man tänker börja mönstra eller inte.

Kursen omfattar en teoretisk del och en praktisk del. I den teoretiska delen ingår bland annat:

  • Beskrivning av finullsfåret och dess egenskaper, och jämförelse med andra raser, med focus på ull.
  • En beskrivning av ullfiberns uppbyggnad och genetiska skillnader inom och mellan olika raser.
  • Genomgång av mönstringslistor och hur man fyller i den, T.e.x när det gäller exteriör ( benställning, rygglinje,kors)

Funktionskontroll ( tänder, pung) och kroppsbedömning, samt de olika ullparametrarna.

I den praktiska delen får man en demonstration av mönstringen i praktiken, och går igenom arbetsmomenten i rätt ordningsföljd.

Till sist får man prova att mönstra själv, för att sedan kunna jämföra sitt eget resultat med kursledarens bedömning.

Kursinnehåll Steg 2.

I mönstringskursen steg 2 är innehållet mer inriktat på att man ska lära sig att mönstra lamm åt andra fårägare. Det är bra om man innan kursen har tränat på att mönstra egna lamm, eller allra helst mönstrat ihop med en erfaren mönstare.

På kursen börjar man ett kort repetition av teoridelen från steg 1 kursen. Man går också igenom hur man planerar för hanteringen av lammen vid mönstringen, placering av mönstringsbordet, fållor mm. Hur man, som mönstrare, bemöter fårägaren på ett bra sätt tas också upp, samt vilka frågor fårägaren kan tänkas ha i samband med mönstringen. I den praktiska delen av kursen pratar man om mönstringsrutiner och hur man får ett bra flöde av lamm.

Sedan är det praktisk träning på att mönstra, jämföra och diskutera resultatet, som gäller.


2019


Färgnedärvning hos får – en orientering bland gener

Välkommen att delta i Webinarium
Torsdagen den 12 september kl 19-20

Föreläser gör Anna Johansson från SLU. Hon berättar om sin forskning där hon har undersökt hur fårens färg beror på vilka genvarianter de har. Hittills har fokus varit på svart, grå och vit färg hos några av våra svenska fårraser.

Kostnad: 50 kr för medlem i Föreningen Svenska Finullsfår(100 kr för ickemedlem)

Anmälan senast den 8 september till emma.styhr@gmail.com
Vidare information om hur uppkoppling etc. sker kommer i separat meddelande när du anmält dig.


Välkommen på en helgkurs i tovning!

Kursen innehåller praktiska moment med tovningsarbete och en delteoretisk bakgrund kring ullkunskap.
Lördag 21 september kl.10.00
Söndag 22 september – kl. 17.00
Plats:Djurgårdsportens vandrarhem, Mariefred
Kursledare: Elisabeth Gellerstedt
Kursavgift:Medlem 1 000 kr. Ej medlem i mån av plats 1 250 kr.
Max 10 deltagare.
Möjlighet till övernattning ingår i kursavgiften. Kök finns där man kan värma/tillaga medhavd mat. Mataffär finns inom gångavstånd.
Anmälan senast 8/9 till Elisabeth: gisslause@gmail.com

Kursavgift:  Betalas in till Föreningen Svenska Finullsfårs bankgiro 5971 -7926,
Före kursdagen. Ange typ av kurs och kursdatum vid betalning. Välkomna till kurserna !


Tidigare kursverksamhet

2019

Fårklippning och att spinna på slända.

Plats: Överjärva gård
Kursledare: Ulla Alm

Telefonkurs
”Avel” ”Färg”

Kursledare Stefan Styhr

Nybörjarkurs i tovning med våt ull.

Plats: Överjärva gård
Kursledare: Bibbi Wallqvist och Merike Köll

Telefonmöteskurs
”Avel” ”Färg”

Kursledare Stefan Styhr

2018

Mönstringskurs steg 1

Plats: Tobias Wulf Båstad
Ledare David Willams

Mönstringskurs steg 2

Plats: Claes Lövgren Härensås, Häringetorp, Gemla
Ledare, Knut Lilliebrunner

2017

Skinnsömnadskurs

11-12 November

Plats: Överjärva gård, Solna
Kursledare: Karin Skogh

Mönstringskurs

22 Juli

Plats: Eklanda Brogården, Vårgårda
Kursledare: Jesper Eggertsen

Skinnsömnadskurs

25-26 Februari

Plats: Överjärva gård, Solna
Kursledare: Karin Skogh

Spinnkurs i Tiveden 11-12 mars 2017 ”Fulltecknad”

Plats: Tivedstorp
Kursledare: Lena Köster

Fårklippningskurser

8-9 April

Plats: Överjärva gård, Solna
Kursledare: Ulla Alm

2016

Tovningskurs

30 Januari

Plats: Överjärva gård, Solna
Kursledare: Nathalie Sjögren, ullkonstnär och författare

Kurs i Lantras- och Bevarandekunskap

31 januari

Plats: Lungby
Kursledare: Bengt Wahlström
Kursen var i samarbete med Kronobergs Fåravelsförening

Lamningskurs 

24 januari,Ljungby
Kursen var ett samarbete med Kronobergs Fåravelsförening
Kursledare: Fårhälsoveterinär Åsa Lindqvist

2015

Mönstringskurs Steg 1

Halland
Hos Mari Eriksson och Daniel Neldemo,
Kvarnome, Veddige
Tisdagen den 30/6
Kursledare: Knut Lilliebrunner

Östergötland
Hos Susanne Pripp och Anders Larsson
Styra Brunnsgård, Motala
Lördagen den 31/5
Kursledare: Barbro Nord

Gotland
Hos Emma och Stefan Styhr
15 Juli, Fole Stora Sojdeby, Visby

Ledare: Barbro Nord

19 Juli
Hos Ingemar och Margareta Holmberg
Nyland, Härnösand
Ledare: Åse Brolin

Mönstringskurs Steg 2 

29 Juli
Hos familjen Arnesson, Övratorp, Fjugesta
Ledare: Barbro Nord

Tovningskurs för nybörjare
1 Februari

Plats: Överjärva gård i Solna/Stockholm.
Kursledare:Sounnie Bäcklund och Ulla Alm, från föreningen Kulturlandskaparna.
www.kulturlanskaparna.se

Nuno- tovning

14 februari, Alunda
Kursledare: Liisa Ristikartano

Skinnsömnad

21- 22 november
Plats:Överjärva gård,Solna
Kursledare: Karin Skogh

7-8 mars. Mariefred, djurgårdsporten.
kursledare: Karin Skogh

Kurs i Lantras- och Bevarandekunskap

14 November
Plats: Älby Gård, Uppsala

Kursinnehåll:
Svenska Finullsföreningens ändamål.
Finullsfårets rasspecifika och bevarandevärda egenskaper.
Genetik, t.ex. Färgnedärvning hos Finullsfår.
Elitlamm och Avelsvärderingssystemet i bevarandeavel.
Mönstring, Riksbedömning, Exteriör, Hållbarhet, Vuxenvikt.

Kursledare: Leif-Åke Åkesson och Bengt Wahlström

7 februari
Plats: Strömma Naturbruksgymnasium, Sätila
Kursen handlade om:
¤ Svenska Finullsföreningens ändamål.
¤ Finullsfårets rasspecifika och bevarandevärda egenskaper.
¤ Genetik, t. ex. Färgnedärvning.
¤ Mönstring, Riksbedömning, Exteriör- Hållbarhet, Vuxenvikt.
¤ Elitlamm och Avelsvärderingssystemet i bevarandeavel.
Och mycket mer!

Kursledare: Leif Åke Åkesson och Bengt Wahlström.