Kurser och aktiviteter

Kom gärna med förslag/önskemål om kurser till styrelsen, info@finull.se

Mönstringskurser:

Övriga Kurser:

Tidigare Kursverksamhet:


Kursavgift:  Betalas in till Föreningen Svenska Finullsfårs bankgiro 5971 -7926, eller till föreningens Swish 1 230441 303
Före kursdagen. Ange typ av kurs och kursdatum vid betalning. Välkomna till kurserna !