Livdjur – köpes/säljes

foto: Leif-Åke Åkesson

Här presenteras livdjur som föreningens medlemmar har till försäljning.

Vill du lägga ut en annons, kontakta: info@finull.se

Djuren skall vara registrerade i Elitlamm/fårkontrollen, Maedi Visna- och fotrötefria (djurägarförsäkran) . Ange om djuren mönstrats och i så fall av vem. Bifoga gärna en bild.

Att tänka på när man köper livdjur:

Föreningen Svenska Finullsfår rekommenderar att tänka på följande kriterier för att välja så bra avelsmaterial som möjligt.

– Gårdsmönstrad, gärna av föreslagen mönstrare
– Märg- och dödhår bör/skall ej förekomma
– Ullen bör vara glansig, ha god stapel och vara jämn över hela kroppen
– Rak rygglinje och symmetrisk kropp
– Bra ben- och fotställning samt friska klövar
– Bra bett
– Baggars testiklar är friska, jämna, inte för små
– Friförklarad från Maedi-Visna
– Härstamningsbevis som visar att djuret är renrasigt (Föreningens logga finns på härstamningsbeviset i så fall)

Titta i avelsplanen för mer information om rekommendationer för avel. Använd gärna avelsvärden som beskriver djurens förmåga att nedärva de olika egenskaperna. Välj livdjur som passar din besättning och dina avelsmål!

Köp aldrig livdjur som ej har härstamningsbevis om du vill bedriva avel.


KÖPES:


Finullsfår köpes
Vi vill köpa 10-15 finullstackor, helst tacklamm eller unga tackor. MV 3 status och med i elitlamm. Vi bor i norra Bohuslän så helst inom rimligt avstånd (Bohuslän, Halland, Dalsland, Västra Götaland). Vill ha dem senast under aug/sep, så kan vara att boka upp livdjur som är födda nu under våren för senare hämtning.
Vi söker även en finullsbagge, naturligtvis inte släkt med tackorna vi söker, så kan vara från samma besättning men annan linje, eller från en annan besättning. Baggen hämtar vi gärna så snart som möjligt, då vi behöver sällskap på betet till vår nuvarande bagge.
Niklas Christensson
070-6599707
niklas.christensson@hotmail.com

Bruna tackor eller tacklamm. Inga 5:or på kropp och inga 3:or på ull. MV-fria etc.
Lena Karlsson 070-395 48 77

Svart bagge finull
Åsa Sikberg 070-7173037
Gavastbogard.se


Köpes svart eller brun finullsbagge. Ej äldre än 2år. Skall vara mönstrad.
Ulrika@amcjavelin.se


SÄLJES:

2 st finullsbaggar till salu!
Födda 2019. En svart och en svartvit.
Maedi Visna 3, och fotrötefria. Ingår i fotrötekontrollen.
Mönstrade förra hösten -19
Elitlammskod finns.
Helena Lukas
Näs Haganäs 504 91 Sandhult
pamliko.lukas@gmail.com
070-204 65 09
2020-11-06(050621)

Småland
SE1496 -Sällebergs Gård
 
Finullsbaggar m.m.
Granna, lugna Finullsbaggar, med god stängselrespekt. 
 
Flera olika släktlinjer.
 
– Både vita och svarta (i olika svarta nyanser)
– MV-fria (Intyg medföljer varje djur))
– Inga tecken på fotröta eller CODD, (Djurägarförsäkran medföjer)
– Gårdsmöntrade av Föreningen Svenska Finullsfårs föreslagna mönstrare, Knut Lilliebrunner.
– Alla är både kropps- och ullmönstrade. (Härsstamningsbevis medföljer varje djur).
– Många Finullsfår från Sällebergs Gård har höga avelsvärden/poäng.
– Många baggar från Sällebergs Gård återfinns i toppskicktet i Elitlamms söklista för Finullsbaggar.
– Någon riksmönstrad, några efter riksmöntrade föräldrar, några släkt med ”vår” bagge, utsedd till seminbagge 2019. Bara så kul! En tårdrypande glädje, efter många års medvetet avelsarbete.
– Anslutna till Elitlamm/Fårkontrollen.
– Elitlammskoder finns på alla djur, bara hör av Dig, så skickar vi över.
– Djuren aslutna till EU/JBV utrotningshotade program.
– Träckprov tas flera gånger per år.
– Ansluten till besättningsveterinär.
– Smittskydd har varit ytterst viktigt för oss, därför har våra får inte haft några kontakter med varken andra får, nötkreatur eller inköpta djur sedan 2015 och stor försiktighet har iaktagits vid besök av andra i vår besättning.
– Transportintyg m.m. skriver vi ut till varje livdjurskund.
– Livdjur synar vi alltid klövarna m.m. på, ihop med köparen innan vi verkar dem.
–  Även avmaskning gör vi ihop med köparen vid leverans/lastning av djuren. (Byter livdjur besättning anser vi alltid att avmaskning ska ske oavsett om träckprover inte visar några parasiter).
– Vår Finullsfårsbesättning på Sällebergs har vi levt med i nästan 40 år och har därför mycket personlig relation med våra får.
– Vi har i ingen ”broileruppfödning”, utan alla våra får får komma ut och beta i ängar och hagar, mycket är kulturmarker som brukats i många hundra år. Genom att många av våra får betar sådana här ängs- och hagmarksbeten är det lätt att se vilka som genetiskt är duktiga fodersökare, så att den genen bevaras. Den här uppfödningsformen gör att vi kan bevara både en utrotningshotad fårras och ett utrotningshotat landskap. Fåren får på sådana här naturbeten lite långsammare tillväxt, men blir i gengäld hållbara livdjur, när de får växa i sin naturliga takt. Naturligtvis behöver de tackor med många lamm möjlighet till bättre bete eller tillskottsutfodring. Många lamm och duktiga mödrar är ju ett av Finullsfårets fantastiska egenskaper (= mycket hög lammvikt/tacka), bredvid ett utomordentligt kött, inte bara från lamm, utan i minst lika hög grad från Finullsfår. Finullsfåret har även den allra mjukaste och finfibrigaste ullen till både skinn och garn. Våra lugna, sociala Finullsfår från Sällebergs Gård är i dag mycket eftertraktade djur, vilket är en stor glädje att uppleva.
– 2019 tilldelades vi glädjande 1:pris för bästa vita skinn.
– Eventuellt  kan några tackor och lamm vara till salu.
– Möjligen kan det gå att köpa betäckta tackor.
Välkommen att höra av Dig med Dina önskemål och frågor!
Lottie, Knut o Elsa Lilliebrunner
Sällebergs Gård
341 76 Ryssby
073-7774242, 070-3842097