Livdjur – köpes/säljes

foto: Leif-Åke Åkesson

Här presenteras livdjur som föreningens medlemmar har till försäljning.

Vill du lägga ut en annons, kontakta: info@finull.se

Djuren skall vara registrerade i Elitlamm/fårkontrollen, Maedi Visna- och fotrötefria (djurägarförsäkran) . Ange om djuren mönstrats och i så fall av vem. Bifoga gärna en bild.

Att tänka på när man köper livdjur:

Föreningen Svenska Finullsfår rekommenderar att tänka på följande kriterier för att välja så bra avelsmaterial som möjligt.

– Gårdsmönstrad, gärna av föreslagen mönstrare
– Märg- och dödhår bör/skall ej förekomma
– Ullen bör vara glansig, ha god stapel och vara jämn över hela kroppen
– Rak rygglinje och symmetrisk kropp
– Bra ben- och fotställning samt friska klövar
– Bra bett
– Baggars testiklar är friska, jämna, inte för små
– Friförklarad från Maedi-Visna
– Härstamningsbevis som visar att djuret är renrasigt (Föreningens logga finns på härstamningsbeviset i så fall)

Titta i avelsplanen för mer information om rekommendationer för avel. Använd gärna avelsvärden som beskriver djurens förmåga att nedärva de olika egenskaperna. Välj livdjur som passar din besättning och dina avelsmål!

Köp aldrig livdjur som ej har härstamningsbevis om du vill bedriva avel.


KÖPES:


Söker under 2023 att köpa några finull tacklamm från ströbädd,
Skulle det gå att kombinera med lämplig bagge så vore det önskvärt.
Per Edlund
pe.elektriska@gmail.com
0706225634

Vi önskar köpa ca 8 vuxna finullstackor som lammat ett par gånger. De ska föst få vara surrogatmödrar åt Merino och sedan fortsätta bo på vår gård som ullproducenter till våra spinn- och tovningskurser.  Önskar att de har MV3 status samt är med i Elitlamm.  Vi finns 5 mil norr om Göteborg men kan resa en bit.
Hör gärna av dig till:
Ingela Hedlund
Tfn 070-34 96 332
ingela@hedlundmail.se

SÄLJES:


Bagg- och tacklamm finull KRAV
Vi har bruna lamm av bägge könen. De är registrerade i Elitlamm och maedivisnafria. KRAV-godkända från 23/10 . Mönstrade av Åse Brolin 11 juli. Svar senast 11 augusti.

Tacklamm
SE039002 00020
SE039002 00022
SE039002 00026
SE039002 00027

Bagglamm
SE039002 00013
SE039002 00014

Karin och Mats Tobiasson
Runtuna Sörby 2
611 93 Nyköping
matsotobiasson@gmail.com
0155-241283, 076-804 30 32


1 svart och 4 bruna fina finullsbaggar till salu

MVfria,inga tecken på fotröta och registrerade i Elitlamm

Mönstras d.31 juli av Birgit Fagh.
Fadern är SE88944-22007
Ägare: Monica Tobiasson
Sätuna Norra Pilgård
58599 Linköping
monica.tobiasson@gmail.com
073-3927653
20230814

Småland
SE1496 -Sällebergs Gård
 
Finullsbaggar m.m.
Granna, lugna Finullsbaggar, med god stängselrespekt. 
 
Flera olika släktlinjer.
 
– Både vita och svarta (i olika svarta nyanser)
– MV-fria (Intyg medföljer varje djur))
– Inga tecken på fotröta eller CODD, (Djurägarförsäkran medföjer)
– Gårdsmöntrade av Föreningen Svenska Finullsfårs föreslagna mönstrare, Knut Lilliebrunner.
– Alla är både kropps- och ullmönstrade. (Härsstamningsbevis medföljer varje djur).
– Många Finullsfår från Sällebergs Gård har höga avelsvärden/poäng.
– Många baggar från Sällebergs Gård återfinns i toppskicktet i Elitlamms söklista för Finullsbaggar.
– Någon riksmönstrad, några efter riksmöntrade föräldrar, några släkt med ”vår” bagge, utsedd till seminbagge 2019. Bara så kul! En tårdrypande glädje, efter många års medvetet avelsarbete.
– Anslutna till Elitlamm/Fårkontrollen.
– Elitlammskoder finns på alla djur, bara hör av Dig, så skickar vi över.
– Djuren aslutna till EU/JBV utrotningshotade program.
– Träckprov tas flera gånger per år.
– Ansluten till besättningsveterinär.
– Smittskydd har varit ytterst viktigt för oss, därför har våra får inte haft några kontakter med varken andra får, nötkreatur eller inköpta djur sedan 2015 och stor försiktighet har iaktagits vid besök av andra i vår besättning.
– Transportintyg m.m. skriver vi ut till varje livdjurskund.
– Livdjur synar vi alltid klövarna m.m. på, ihop med köparen innan vi verkar dem.
–  Även avmaskning gör vi ihop med köparen vid leverans/lastning av djuren. (Byter livdjur besättning anser vi alltid att avmaskning ska ske oavsett om träckprover inte visar några parasiter).
– Vår Finullsfårsbesättning på Sällebergs har vi levt med i nästan 40 år och har därför mycket personlig relation med våra får.
– Vi har i ingen ”broileruppfödning”, utan alla våra får får komma ut och beta i ängar och hagar, mycket är kulturmarker som brukats i många hundra år. Genom att många av våra får betar sådana här ängs- och hagmarksbeten är det lätt att se vilka som genetiskt är duktiga fodersökare, så att den genen bevaras. Den här uppfödningsformen gör att vi kan bevara både en utrotningshotad fårras och ett utrotningshotat landskap. Fåren får på sådana här naturbeten lite långsammare tillväxt, men blir i gengäld hållbara livdjur, när de får växa i sin naturliga takt. Naturligtvis behöver de tackor med många lamm möjlighet till bättre bete eller tillskottsutfodring. Många lamm och duktiga mödrar är ju ett av Finullsfårets fantastiska egenskaper (= mycket hög lammvikt/tacka), bredvid ett utomordentligt kött, inte bara från lamm, utan i minst lika hög grad från Finullsfår. Finullsfåret har även den allra mjukaste och finfibrigaste ullen till både skinn och garn. Våra lugna, sociala Finullsfår från Sällebergs Gård är i dag mycket eftertraktade djur, vilket är en stor glädje att uppleva.
– 2019 tilldelades vi glädjande 1:pris för bästa vita skinn.
– Eventuellt  kan några tackor och lamm vara till salu.
– Möjligen kan det gå att köpa betäckta tackor.
Välkommen att höra av Dig med Dina önskemål och frågor!
Lottie, Knut o Elsa Lilliebrunner
Sällebergs Gård
341 76 Ryssby
sallebergsgard@gmail.com (OBS! Ny!)
073-7774242, 070-3842097