Mönstringskurser

För samtliga mönstringskurser gäller:

  • Tänk på smittskyddet, ha rena kläder och skor. Föreningen tillhandahåller stövelskydd.
  • Den som har mönstringsbord eller klippstol som går att använda som mönstringsbord får gärna ta med den – väl rengjord.
  • Ta med anteckningsmateriel. Finullsföreningens Mönstringshäfte med mätsticka ingår som kurslitteratur.

Kursinnehåll Steg 1.

Mönstringskurs Steg 1 är en nybörjarkurs och passar alla som är intresserade av får, oavsett om man har egna får eller inte, och oavsett om man tänker börja mönstra eller inte.

Kursen omfattar en teoretisk del och en praktisk del. I den teoretiska delen ingår bland annat:

  • Beskrivning av finullsfåret och dess egenskaper, och jämförelse med andra raser, med focus på ull.
  • En beskrivning av ullfiberns uppbyggnad och genetiska skillnader inom och mellan olika raser.
  • Genomgång av mönstringslistor och hur man fyller i den, T.e.x när det gäller exteriör ( benställning, rygglinje,kors)

Funktionskontroll ( tänder, pung) och kroppsbedömning, samt de olika ullparametrarna.

I den praktiska delen får man en demonstration av mönstringen i praktiken, och går igenom arbetsmomenten i rätt ordningsföljd.

Till sist får man prova att mönstra själv, för att sedan kunna jämföra sitt eget resultat med kursledarens bedömning.

Kursinnehåll Steg 2.

I mönstringskursen steg 2 är innehållet mer inriktat på att man ska lära sig att mönstra lamm åt andra fårägare. Det är bra om man innan kursen har tränat på att mönstra egna lamm, eller allra helst mönstrat ihop med en erfaren mönstare.

På kursen börjar man ett kort repetition av teoridelen från steg 1 kursen. Man går också igenom hur man planerar för hanteringen av lammen vid mönstringen, placering av mönstringsbordet, fållor mm. Hur man, som mönstrare, bemöter fårägaren på ett bra sätt tas också upp, samt vilka frågor fårägaren kan tänkas ha i samband med mönstringen. I den praktiska delen av kursen pratar man om mönstringsrutiner och hur man får ett bra flöde av lamm.

Sedan är det praktisk träning på att mönstra, jämföra och diskutera resultatet, som gäller.


2022

Mönstringskurs Steg 1

Lördag 13 augusti kl 10.00 – 16.00
Plats: Kerstin Karlsson, Östra Glänne Höglunda 1 , Kil
Ledare Åse Brolin, tel. 070-331 2887

Lunch och fika kan beställas för 130 kr eller ta med matsäck,
gäller även vid eventuell allergi.

Anmälan senast 3 augusti till karin@ateljelammet.se
Ange vilken kurs det gäller samt om mat önskas.

Mönstringskurs Steg 1

Söndag 21 augusti kl 10.00 – 16.00
Plats: Sofia Edström, Trallvägen 1 , Skutskär
Ledare Håkan Blidberg, tel. 073-9320451

Ta med matsäck för fika och lunch.

Anmälan senast 10 augusti till karin@ateljelammet.se
Ange vilken kurs det gäller.

Mönstringskurs Steg 2

Söndag 21 augusti kl 10.00 – 16.00
Plats: Eva Kvant Olsson, Stubbaröd 115, Kivik
Ledare Knut Lilliebrunner, 0703842097

Lunch och fika kan beställas för 130 kr eller ta med matsäck.

Anmälan senast 10 augusti till karin@ateljelammet.se
Ange vilken kurs det gäller samt om mat önskas.

Kursavgift gäller alla kurserna: medlem 300:-. Ej medlem 550.-
Betalas in till Föreningen Svenska Finullsfår BG. 5971 -7926
eller swish 123-0441 303 i god tid innan kursdagen. Ange kursdatum
och plats vid betalningen.


2021

Frågestund om mönstring

Har du funderat på att prova mönstra dina lamm själv men inte
riktigt vågat?

Den 15 juli kl 19,00-21,00 har du möjlighet att ställa frågor om
mönstring till föreningens mönstrare Barbro Nord.

Titta på filmen som finns på hemsidan finull.se/monstringsfilm och
läs igenom häftet “Instruktion för mönstring av finullsfår” som alla
medlemmar har fått.

Frågestunden genomförs via Zoom.

Anmäl dig senast 10 juli till Elsa, elsa.lilliebrunner@hotmail.com
så får du en länk till ”mötet”

Avgift: 50 kr förmedlemi Föreningen Svenska Finullsfår
övriga100 kr per person.

Betalas till föreningens bg 5971 -7926
eller swish 1 230441 303


För kurserna gäller:
Tänk på smittskyddet, ha rena kläder och skor. Ta med anteckningsmateriel och föreningens ”Mönstringsinstruktion” med mätsticka (till mönstringskursen) som skickats ut till medlemmar.

Mönstringskurs

Kursen vänder sig både till dig som har erfarenhet inom mönstring och till dig som är nybörjare. Vi anpassar nivån efter alla som deltar.
Fredag 27 augusti kl 9.30 – 16.30
Plats: Susanna Åkesson, Södra Näsbyvägen 206-23, Lövestad
Ledare: Barbro Nord, tel. 070-6261 030

Avgift: 300 kr förmedlemmar i Föreningen Svenska Finullsfår övriga 600 kr per person i mån av plats.
Betalas till bg 5971 -7926 eller swish 1 230441 303
Fika och lunch finns till självkostnadspris, vid allergi får man gärna ta med eget. Behöver du boende så föreslår Susanna Svea Hotell i Vollsjö.
Anmälan senast 16/8 på mejl till karin@ateljelammet.se