Om Föreningen Svenska Finullsfår

Föreningen Svenska Finullsfår är en rikstäckande rasförening för finullsfår.

Föreningens ändamål är bland annat att säkra finulls-rasens framtid i dess ursprungliga miljö och utan att ge avkall på rastypiskhet och rasens särart, utveckla rasens värdefulla egenskaper samt att hålla finullsaveln fri från inblandning av andra raser.

Den bildades 1988 främst för att rädda finullsrasen, eftersom dess egenskaper gjort den mycket attraktiv i korsningar med utländska köttraser. Föreningen bildades som Svenska Finullsföreningen, men under år 2016 ändrades namnet till Föreningen Svenska Finullsfår.