Bli medlem

Bli medlem i Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­får du också!

Förenin­gens medlems- och verk­samhet­sår är 1 maj — 30 april.

Medlem­savgiften är: 250 kr per år för enskild. Inklu­sive bok 350 kr
300 kr per år för familj. Inklu­sive bok 400 kr
300 kr per år för före­tag, (ger ej rösträtt). Inklu­sive bok 400 kr

Belop­pet sätts in på Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­får bank­giro: 5971–7926.

Är du ny medlem skickar du per­son­uppgifter till: info@finull.se

Som medlem får man förenin­gens tid­skrift Fin­ulls­fåret fyra gånger per år, där man bland annat får infor­ma­tion om kurs­er och andra aktiviteter som förenin­gen har.