Bli medlem

Bli medlem i Föreningen Svenska Finullsfår du också!

Föreningens medlems- och verksamhetsår är 1 maj – 30 april.

Medlemsavgiften är: 250 kr per år för enskild. Inklusive bok 350 kr
300 kr per år för familj. Inklusive bok 400 kr
300 kr per år för företag, (ger ej rösträtt). Inklusive bok 400 kr

Beloppet sätts in på Föreningen Svenska Finullsfår bankgiro: 5971-7926.

Är du ny medlem skickar du personuppgifter till: info@finull.se

Som medlem får man föreningens tidskrift Finullsfåret fyra gånger per år, där man bland annat får information om kurser och andra aktiviteter som föreningen har.