Finullsprodukter — köpes/säljes

Köpes:

 

Hej fin­ullsvän­ner!

Vi är i behov av brun ull, hör av er till oss på tel. 0294–30020 eller info@addeboull.com

Ådde­bo ull


Ca 20–50 kg skräpfri fin­ull av god kvalitet önskas köpas.

Sofia Stål­nacke
070–390 55 48
sofia@stalnackepadden.se


Ådde­bo Ull värnar om den sven­s­ka lantrasen.
Vi köper in ren­rasig fin­ull, både från lamm och tacka
Kon­tak­ta oss på tel. 0294–30020 eller e‑post: info@addeboull.com

Ådde­bo Ull
Nek­tarvä­gen 31
819 30  SKÄRPLINGE


Vi önskar köpa fin­ull till vårt nyöpp­nade spin­neri i hjär­tat av Sörmland.
för att säl­ja ull kon­tak­ta Mar­i­anne 0703016822
Vår hem­si­da: www.bavensspinnhus.se

För lön­spin­ning är priset 450:-/kg för inläm­nad råull och en star­tavgift tillkom­mer på 400:- Moms tillkommer.

2014-01-26

——————————————————————–

Säljes:

——————————————————————–