Årsmöte

Årsmöte 2020 Gotland


Årsmöte 2019

Tyvärr har fäst­ning­sterassen ingen fast meny (se nedan)

Vår Meny 2019

Meny dagtid 11.30–17.00
Vår dag­me­ny vari­er­ar från dag till dag, men vi server­ar alltid någon/några fisk & köt­trät­ter, sal­lad, pas­tarät­ter, hemgjor­da bur­gare, goda mack­or, med Fäst­ning­ster­rassens räk­mac­ka XL i spetsen.

På dagtid kan Ni även tes­ta våra pop­ulära våf­flor, full­ständig kaf­fe­me­ny samt div. bakverk.

Full­ständi­ga rättigheter.


Val­bered­nin­gens kom­plet­ta förslag 2018

Årsmöte 2018 Vikbolandet

Motion­er

För att styrelsen skall hin­na behand­la motion­er inför årsmötet ska dessa vara styrelsen till­han­da senast 31 maj.


 Välkom­men till årsmötet i Falun den 30–31 juli 2016

Pro­gram­met är inte helt färdigt men det blir lunch klock­an 12.00 och därefter årsmöte klock­an 13.00 . 

30 bäd­dar är pre­lim­inär­bokade på Falu fän­gelse där vi ock­så äter en trerät­ters mid­dag på kvällen.

Över­nat­tning i fler­bäddsrum inklu­sive lakan/handdukar och städ­ning. Tar du med egna lakan/handdukar och stä­dar reduc­eras priset.
Dusch och toalett delas gemen­samt med övri­ga gäster.
Rum­men har våningssängar.

Pris 850 kr per per­son i fler­bäddsrum inklu­sive mid­dag, dryck tillkom­mer, och frukost. 

Anmäl boende, mid­dag och frukost direkt till Falu fän­gelse, 023–795575 eller info@falufangelse.se
Ange att du till­hör Fin­ulls­förenin­gen när du bokar. 

 


Välkom­men till årsmötet i Bås­tad den 25–26 juli 2015.

Fredag 24 juli
För de som kom­mer på freda­gen finns det möj­lighet att sam­las på kvällen runt grillen hos Lin­da Svens­son, Brännaltsvä­gen 23, Bås­tad. Ta med det ni vill äta och något att sit­ta på.

Lördag 25 juli
1 2.00 Lunch­buffe på Mr-Teoh, 99 kr inklu­sive dryck,
Köp­mans­gatan 72 B
1 3.00 Årsmöte i Bås­tad GIF lokal intill ICA på Köp­mans­gatan 76
1 6.00 Eftermiddagskaffe
1 6.30 Minikurs i ull­sor­ter­ing med Irene Falk Johansson
Redovis­ning av bag­gin­ven­terin­gen av Ste­fan Styhr
1 9.30 Mid­dag påMalens krog, kött eller fiskrätt samt dessert och kaffe ca 200 kr, Köp­mans­gatan 113

Söndag 26 juli
8.30 Sam­ling i ham­nen för avfärd med fär­jan kl 9.00 till Hal­lands Väderö och en guidad kul­tur­van­dring. 1 00 kr t.o.r.
Lin­da Svens­son har bokat 20 säng­platser i pri­vat boende, 200 kr/natt, så anmäl dig till henne om du vill ha en av dessa. Det finns även möj­lighet att stäl­la upp hus­vagn. Tele­fon till Lin­da 0768–27091 9 eller linda_aslyckan@hotmail.com
Vill du ha annat boende, kon­tak­ta Bås­tads Tur­ist­byrå, 0431 ‑75045.

Anmälan till årsmötet och mat samt sönda­gens utfly­kt gör du på karin@ateljelammet.se eller tele­fon 0290–51 311 , 070‑3361 993

Pas­sa på att besö­ka Hantverksmäs­san i Bås­tad som pågår 24–26 juli.


8/8 2014

Ett varmt tack till alla delt­a­gare som var på årsmötet

och ett särskilt tack till Anna-Karin Gus­tavs­son och Gun­vor Lundqvist som hit­tade ett myck­et trevligt van­drarhem, ord­nade efter­mid­dags­fi­ka på ostkake­bageri­et, studiebesök på ett ölbryg­geri samt kväll­sun­der­håll­ning av en dragspelsgrupp.
/Karin Skogh, nyvald ordförande

flygfoto Solviken


2014

Välkom­men till Solviken på årsmöte den 26–27 juli 2014.

Vi hop­pas att ni alla redan har anmält er till boen­det på Solvikens van­drarhem vid Tor­pön i den vack­ra sjön Som­men. Solviken lig­ger mel­lan Tranås och Österbymo.

Vi bör­jar som van­ligt pro­gram­met med lunch klock­an 12.00 på lörda­gen och fort­sät­ter med själ­va årsmötet klock­an 13.00. Vi har plan­er­at in ett par trevli­ga studiebesök på efter­mid­da­gen så kaffe drick­er vi på Bros­torps ostkaks-kafé och efter det besök­er vi det gan­s­ka nys­tar­tade bryg­geri­et i Nääs. Båda dessa utfly­k­tsmål lig­ger endast en liten bil­re­sa ifrån Solviken. Vi har inte bokat någon ölprovn­ing på bryg­geri­et, men till mid­da­gen finns det möj­lighet att köpa det lokala ölet för dem som så önskar. Mid­dag äter vi på Solviken klock­an 19.30 och på söndag för­mid­dag är vi välkom­na till Tranås skinnbered­ning för att lära oss allt om alla de process­er och moment som våra skinn passerar.

Fredag 25 juli: Vi som kom­mer på freda­gen kan väl sam­las och gril­la på kvällen om vädret tillåter. Hör av er till Anna-Karin, så att vi kan plan­era ihop. Ta med er det ni vill äta den­na kväll.

Lördag 26 juli: För dem som har anlänt på freda­gen förslås en utfly­kt före lunch t.ex. till själ­va Torpön.

Klock­an 12.00 Lunch: Tor­pö­tall­rik– Varm­rökt reg­n­bågslax från Sjöarps rök­eri, rom­sås och räkor, serveras med kokt färskpotatis och grön­sal­lad, kaffe på mat­en, 140 kr/person.

Klock­an 13.00 Årsmöte

Klock­an 15.45–16.00 Avfärd till Bros­torps Gård och ostkake-kafé. Man tillverkar både ost och ostka­ka. Kaffe med hem­la­gad ostka­ka, 70 kronor/person.

Klock­an 17.30 Besök med vis­ning av Nääs gårds­bryg­geri med möj­lighet att köpa lokalt öl.

Klock­an 19.30 Mid­dag: Korvbuf­fé de luxe inklu­sive alko­hol­fri dryck, kaffe och dessert, 210 kr/person.

Söndag 27 juli: Klock­an 9.30 avfärd till Tranås skinnberedning.

Anmäl boende och frukost direkt till Solviken, om ni inte redan har gjort det: 0140–40 100 eller 070‑3124 699, 070–628 20 41, www.solviken.nu

Anmäl ditt delt­a­gande på årsmötet, de oli­ka måltider­na och aktiviteter­na till Anna-Karin, helst via mail: a‑k.mjolby@wasadata.net eller via tele­fon 0142–240 51. Jag vill veta vem/vilka som kom­mer, om det kom­mer barn, allergi­er eller spe­cialkost och vad ni vill vara med på.

Välkom­na häl­sar Gun­vor Lundqvist och Anna-Karin Gustavsson