Kurser och aktiviteter

Kom gär­na med förslag/önskemål om kurs­er till styrelsen, info@finull.se

Mön­stringskurs­er:

Övri­ga Kurser:

Tidi­gare Kursverksamhet:


Kur­savgift:  Beta­las in till Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­fårs bank­giro 5971 ‑7926, eller till förenin­gens Swish 1 230441 303
Före kurs­da­gen. Ange typ av kurs och kurs­da­tum vid betal­ning. Välkom­na till kurserna !