Mönstringsfilm

Instruk­tions­film för mön­string av finullsfår.

Konkre­ta tips och steg för steg hur man ska göra och vad man ska tän­ka på när man mönstrar.


Hela fil­men innehåller avs­nit­ten: För­bere­delser, Indi­vid­num­mer och vikt, Kropp­skon­sti­tu­tion, Kropp­skon­for­ma­tion samt Ull.
Alla avs­nitt finns ock­så som en egen film för att det ska vara lätt att hit­ta.
Se fil­men, läs instruk­tion­s­man­ualen och gå ut och mön­stra dina egna lamm!
Vi håller även lärarled­da kurs­er och sambedömn­ingsträf­far för dem som vill förd­ju­pa sig ytterligare.

Mön­string av fin­ulls­får — hela fil­men https://youtu.be/8CVIUXPWaj4
Del 1. För­bere­delser https://youtu.be/W1cJJ5BAOnY
Del 2. Indi­vid­num­mer och vikt https://youtu.be/-e9rAuSRfZE
Del 3. Kropp­skon­sti­tu­tion https://youtu.be/7b0uSnXodPI
Del 4. Kropp­skon­for­ma­tion https://youtu.be/AjTGBURCUvU
Del 5. Ullmön­string https://youtu.be/2gvUZgIBwJ0