Mönstringsinstruktioner

Instruk­tion­er

Mön­stringsin­struk­tion­er

Här finns en länk att lad­da hem med instruk­tion­er för mön­string. Som ny medlem i förenin­gen kom­mer du att få hem ett tryckt exem­plar till­sam­mans med en mät­stic­ka för ullen. Vill du ha fler häften går det att bestäl­la för 80 kr/st (inklu­sive mät­stic­ka) och vill du bestäl­la flera mät­stick­or kan de bestäl­las för 35 kr/st. Skic­ka i så fall ett mail till info@finull.se med dina adres­suppgifter och beta­la in pen­gar­na via swish till 0736344638 (Emma Styhr). Har du inte swish går det bra att beta­la in till Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­fårs bank­giro: 5971–7926 (märk betal­nin­gen med mön­stringsin­struk­tion­er eller mät­stic­ka samt ditt namn) så skickar vi det med posten.