Rasbeskrivning

Baggen Oscar foto Leif-Åke Åkesson

Baggen Oscar
foto Leif-Åke Åkesson

Fin­ulls­fåret har sitt ursprung i det nordeu­ropeiska, kortsvansade lantrasfåret. Fin­ulls­fåren finns i hela lan­det men har sin störs­ta utbred­ning i södra och meller­s­ta Sverige.

Rasens kän­neteck­en
Rasen kän­neteck­nas av goda mod­er­segen­skaper, en hög mjölkpro­duk­tion och hög fruktsamhet.

Fin­ulls­fåret har en mjuk glan­sig och silkig samt fin­fib­rig och finkrusig ull i de tre färgvari­anter­na vitt, svart och brunt. Huvud och ben ska vara ull­fria och även svansens nedre del är ullfri.

Vux­en­vik­ten för tack­or är 50–70 kg och för baggar
80–100 kg.