Föreslagna mönstrare

Mönstring – ett viktigt steg i avelsarbetet
Mönstring av finullsfår kräver speciella kunskaper, då man måste kunna bedöma att det är ett korrekt, rastypiskt djur och sedan bedöma både kropp och ull.

En flock med bruna finullsfår som mumsar ensilage i fårhagen foto Leif-Åke Åkesson

En flock med bruna finullsfår som mumsar ensilage i fårhagen, foto: Leif-Åke Åkesson

Föreningen Svenska Finullsfår föreslår följande mönstrare av finullsfår:

– Åse Brolin, Mariefred tel. 0159-131 09, 070-331 28 87
– Knut Lilliebrunner, Ryssby tel. 070-384 20 97, 073-777 42 42
– Barbro Nord, Tystberga tel. 0706-26 10 30
– Jesper Eggertsen, Skara tel. 0511-627 12, 070-661 38 32
– Håkan Blidberg, Ödsmål tel. 0739-32 04 51
– Birgit Fag, Gränna tel. 070-640 16 01

För ytterligare mönstrare, se Fåravelsförbundets hemsida: http://www.faravelsforbundet.com/