Föreslagna mönstrare

Mön­string — ett vik­tigt steg i avelsarbetet
Mön­string av fin­ulls­får kräver speciel­la kun­skaper, då man måste kun­na bedö­ma att det är ett kor­rekt, rastypiskt djur och sedan bedö­ma både kropp och ull.

En flock med bruna finullsfår som mumsar ensilage i fårhagen foto Leif-Åke Åkesson

En flock med bruna fin­ulls­får som mum­sar ensi­lage i fårha­gen, foto: Leif-Åke Åkesson

Förenin­gen Sven­s­ka Fin­ulls­får föres­lår föl­jande mön­strare av finullsfår:

- Åse Brolin, Mariefred tel. 0159–131 09, 070–331 28 87
— Knut Lil­liebrun­ner, Ryss­by tel. 070–384 20 97, 073–777 42 42
— Bar­bro Nord, Tyst­ber­ga tel. 0706–26 10 30
— Jes­per Eggert­sen, Skara tel. 0511–627 12, 070–661 38 32
— Håkan Blid­berg, Ödsmål tel. 0739–32 04 51
— Bir­git Fag, Grän­na tel. 070–640 16 01

För ytterli­gare mön­strare, se Fårav­els­för­bun­dets hem­si­da: http://www.faravelsforbundet.com/