Om annonstorget

Under “Fin­ull­spro­duk­ter” och “Livd­jur” kan förenin­gens medlem­mar läg­ga ut köp- och säl­jan­nonser. Annon­sen lig­ger på sidan i 6 månad­er. Därefter måste den förnyas.

Maila din annon­s­text till info@finull.se

Foto: Sofia Bayard

Foto: Sofia Bayard