EU-Stöd

Stödet avs­er er medlem­stid­ning Fin­ulls­fåret, möten, delt­a­gande i mäs­sor, hål­lande av kurs­er, utgivn­ing av broschyr­er och pro­duk­tion av en utbild­nings­film om mönstring.