Tidigare Kursverksamhet

Tidi­gare kursverksamhet

2021

Klipp­kurs

29–30 Maj
Plats: Över­jär­va Gård

Kursledare: Ulla Alm

Dig­i­tal föreläs­ning om lamning
med efter­föl­jande frågestund

Ons­dag den 17 februari
Kursledare: Berit Wallin Håkansson

2020

Tele­fonkurs

Tis­dag 4 februari 
Kursledare: Ste­fan Styhr

Från slak­tkropp till korv — kurs i korvtillverkning
Plats: Ryss­by­gym­nasi­et, Ryssby
Kursledare: Matts Ander­s­son, lärare på restaurang/livsmedelsprogrammet
vid Ryss­by gymnasium

2019

Hel­gkurs i tovning!

Plats:Djurgårdsportens van­drarhem, Mariefred
Kursledare: Elis­a­beth Gellerstedt

Färgnedärvn­ing hos får – en ori­en­ter­ing bland gener

Plats: Webi­na­ri­um
Kursledare: Anna Johans­son SLU

Fårk­lipp­n­ing och att spin­na på slända.

Plats: Över­jär­va gård
Kursledare: Ulla Alm

Tele­fonkurs
“Avel” “Färg”

Kursledare Ste­fan Styhr

Nybör­jarkurs i tovn­ing med våt ull.

Plats: Över­jär­va gård
Kursledare: Bib­bi Wal­lqvist och Merike Köll

Tele­fon­möteskurs
“Avel” “Färg”

Kursledare Ste­fan Styhr

2018

Mön­stringskurs steg 1

Plats: Tobias Wulf Båstad 
Ledare David Willams

Mön­stringskurs steg 2

Plats: Claes Löv­gren Hären­sås, Häringe­torp, Gemla
Ledare, Knut Lilliebrunner

2017

Skinnsöm­nad­skurs

11–12 Novem­ber

Plats: Över­jär­va gård, Solna
Kursledare: Karin Skogh

Mön­stringskurs

22 Juli

Plats: Eklan­da Brogår­den, Vårgårda
Kursledare: Jes­per Eggertsen

Skinnsöm­nad­skurs

25–26 Feb­ru­ari

Plats: Över­jär­va gård, Solna
Kursledare: Karin Skogh

Spinnkurs i Tive­den 11–12 mars 2017 “Full­teck­nad”

Plats: Tived­storp
Kursledare: Lena Köster

Fårk­lipp­n­ingskurs­er

8–9 April

Plats: Över­jär­va gård, Solna
Kursledare: Ulla Alm

2016

Tovn­ingskurs

30 Jan­u­ari

Plats: Över­jär­va gård, Solna
Kursledare: Nathalie Sjö­gren, ullkon­st­när och författare

Kurs i Lantras- och Bevarandekunskap

31 jan­u­ari

Plats: Lung­by
Kursledare: Bengt Wahlström
Kursen var i samar­bete med Kro­nobergs Fåravelsförening 

Lamn­ingskurs 

24 januari,Ljungby
Kursen var ett samar­bete med Kro­nobergs Fåravelsförening
Kursledare: Fårhälsovet­er­inär Åsa Lindqvist

2015

Mön­stringskurs Steg 1

Hal­land
Hos Mari Eriks­son och Daniel Neldemo,
Kvarnome, Veddige
Tis­da­gen den 30/6
Kursledare: Knut Lilliebrunner

Östergöt­land
Hos Susanne Pripp och Anders Larsson
Styra Brunns­gård, Motala
Lörda­gen den 31/5
Kursledare: Bar­bro Nord

Got­land
Hos Emma och Ste­fan Styhr
15 Juli, Fole Sto­ra Sojde­by, Visby

Ledare: Bar­bro Nord

19 Juli
Hos Inge­mar och Mar­gare­ta Holmberg
Nyland, Härnösand
Ledare: Åse Brolin

Mön­stringskurs Steg 2 

29 Juli
Hos famil­jen Arnes­son, Övra­torp, Fjugesta
Ledare: Bar­bro Nord

Tovn­ingskurs för nybörjare
1 Februari

Plats: Över­jär­va gård i Solna/Stockholm.
Kursledare:Sounnie Bäck­lund och Ulla Alm, från förenin­gen Kulturlandskaparna.
www.kulturlanskaparna.se

Nuno- tovn­ing

14 feb­ru­ari, Alun­da
Kursledare: Liisa Ristikartano

Skinnsöm­nad

21- 22 november
Plats:Överjärva gård,Solna
Kursledare: Karin Skogh

7–8 mars. Mariefred, djurgård­sporten.
kursledare: Karin Skogh

Kurs i Lantras- och Bevarandekunskap

14 Novem­ber
Plats: Älby Gård, Uppsala

Kursin­nehåll:
Sven­s­ka Fin­ulls­förenin­gens ändamål.
Fin­ulls­fårets rasspeci­fi­ka och bevaran­de­vär­da egenskaper.
Genetik, t.ex. Färgnedärvn­ing hos Finullsfår.
Elit­lamm och Avelsvärder­ingssys­temet i bevarandeavel.
Mön­string, Riks­bedömn­ing, Exter­iör, Håll­barhet, Vuxenvikt.

Kursledare: Leif-Åke Åkesson och Bengt Wahlström

7 feb­ru­ari
Plats: Ström­ma Natur­bruks­gym­na­si­um, Sätila
Kursen hand­lade om:
¤ Sven­s­ka Fin­ulls­förenin­gens ändamål.
¤ Fin­ulls­fårets rasspeci­fi­ka och bevaran­de­vär­da egenskaper.
¤ Genetik, t. ex. Färgnedärvning.
¤ Mön­string, Riks­bedömn­ing, Exter­iör- Håll­barhet, Vuxenvikt.
¤ Elit­lamm och Avelsvärder­ingssys­temet i bevarandeavel.
Och myck­et mer!

Kursledare: Leif Åke Åkesson och Bengt Wahlström.